09:14
18 augustus 2022

‘De inzet van burgers is geen simpele kwestie’ – Jeugdbescherming

Vooruitlopend op een themamiddag over de rol van vrijwilligers in de jeugdbescherming op 8 mei publiceert Nieuwe Jeugdbescherming een serie interviews over dit thema. Daarbij gaan we in op vragen als: welke rol kunnen vrijwilligers spelen in de jeugdbescherming? Welke best practices zijn er al? En hoe zorg je ervoor dat een burger burger blijft? In het eerste deel vertellen Monique Verboven en Daniëlle van de Sande hoe Humanitas vrijwilligers inzet bij kwetsbare gezinnen.

Waarom een burger in plaats van een professional inzetten in de jeugdbescherming?

“Wij maken bij Humanitas onderscheid tussen professionele en vrijwillige zorg. Bij ons komt een vrijwilliger nooit in plaats van de beroepskracht. Sterker nog: zonder beroepskracht die de eindverantwoordelijkheid heeft, komt er geen vrijwilliger in beeld. Vrijwilligers komen namelijk met een ander motief binnen. Waar de beroepskracht een opdracht heeft die draait om de problemen bij een gezin, heeft een vrijwilliger een andere, positieve motivatie. Die heeft geen verbeterplan of dossier, maar vooral een open, naturelle houding. De ene keer legt hij een puzzel met de kinderen of luistert met hen naar muziek, de andere keer bespreekt hij zaken die moeilijk zijn voor het gezin of de jongere.”

“De vrijwilliger rapporteert niet aan de beroepskracht, behalve natuurlijk als hij belangrijke dingen ziet die de veiligheid van het kind in gevaar brengen. De coördinator die de vrijwilligers begeleidt, schakelt waar nodig met de beroepskracht, niet de vrijwilliger zelf.”

Lees verder via HetNJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.