12:08
25 maart 2023

De invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingen

De invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingen

Het rapport geeft oplossingsrichtingen om het aantal 65-plussers dat bij brand omkomt of gewond raakt, te verminderen. “Drie oplossingsrichtingen komen in dit rapport naar voren”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV. “Voorlichting over het voorkomen van brand en de ontvluchtingsmogelijkheden, het aanscherpen van wet- en regelgeving en het toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of te beperken.”
Deelrapport 3 ‘Oplossingsrichtingen’ beantwoordt de vraag welke oplossingen er (inter)nationaal zijn en welke in Nederland effectief kunnen zijn om het aantal senioren dat bij brand omkomt of gewond raakt, te verminderen. In dit deelonderzoek is een relatie gelegd tussen de stadia in brandontwikkeling en rookverspreiding enerzijds en de interventiemogelijkheden om brand te voorkomen of te beperken en de ontvluchtingsmogelijkheden voor ouderen anderzijds.

Brand voorkomen
De oplossingsrichtingen zijn onder te verdelen in drie categorieën. Hagen: “Voorlichting aan 65-plussers over het voorkomen van brand en de mogelijkheden tot ontvluchting is de eerste categorie. Ten tweede het aanscherpen van wet- en regelgeving voor de specifieke doelgroep ouderen: zij zijn bij brand vaker sterk verminderd zelfredzaam. En ten slotte het toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of zodanig te beperken dat 65-plussers voldoende tijd hebben zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen in veiligheid gebracht te worden.” Hagen voegt eraan toe: “Het voorkomen van brand is altijd het beste, juist bij ouderen, waar brand en rook al snel tot ernstige problemen leiden. Wat brandveiligheid betreft zijn ouderen de grootste zorg in de toekomst. Kijkend naar het aantal recente branden waarbij ouderen betrokken waren, is die toekomst al begonnen.”

Lees verder via Brandweer – De invloed van vergrijzing op brandveiligheid
Deelrapport 3: oplossingsrichtingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *