05:03
20 juni 2021

De griffier in gemeenteland

De griffier in gemeenteland

Met de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 ontstond de professie van de griffier. Dit artikel bevat een beschrijving van de invulling die de raadsgriffiers in Nederland tegenwoordig aan hun ambt geven. Uit het onderzoek blijkt dat griffiers zich bezighouden met een breed scala aan activiteiten, onder te verdelen in vier taakvelden: secretariële taken, faciliteren, vertegenwoordigen en adviseren van raadsleden. In de invulling van die taakvelden ontstaan enkele griffiersprofielen. Zo organiseert de basisgriffier vooral bijeenkomsten van de raad en doet daarvan verslag. De basis-plusgriffier doet dat ook en is tevens actiever op enkele andere taakvelden. De strategisch adviseur is op alle taakvelden het actiefst. Er blijken enkele significante verschillen te zijn tussen de drie profielen als het gaat om het belang dat griffiers aan hun activiteiten toekennen, hun waardeoriëntaties en hun competenties. Contextfactoren blijken amper van belang te zijn, behalve gemeentegrootte. Het is daarnaast opvallend dat de griffier relatief gezien weinig activiteiten ontplooit ten aanzien van twee ontwikkelingen die voor gemeenteraden steeds belangrijker worden: regionalisering en vermaatschappelijking van het lokaal bestuur.

Linze Schaap, Peter Kruyen, Merlijn van Hulst e.a. , ‘De griffier in gemeenteland’, BW 2018-1, p. 5-25

Lees verder via tijdschriften.boombestuurskunde.nl

Dr. Linze Schaap spreekt over 5 jaar na Benjamin Barber op 20 juni tijdens  het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Dr. Linze Schaap (Tilburg University), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × vier =