04:29
29 november 2023

De geldkraan van de overheid gaat dicht voor de Doe Democratie!

De geldkraan van de overheid gaat dicht voor de Doe Democratie!

‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Dit zei koning Willem-Alexander drie jaar geleden in zijn eerste troonrede. We stevenen af naar een Doe Democratie. Maar wat is nou precies een Doe Democratie? En is het mogelijk dit te financieren door de overheid?

Waar burgers concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met overheden en instanties oppakken is er sprake van ‘doe-democratie’. De participatiesamenleving ontstaat niet doordat de Koning erover praat, burgers zullen zelf initiatieven moeten tonen en mogelijkheden creëren. Het behoeft een verandering oftewel transitie van de ‘achterover hang houding’ van burgers.

We stevenen dus af van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving? Een zoektocht naar een andere rolverdeling tussen overheid, burgers, zorg- en welzijnsinstellingen. Dit wordt goed beschreven in een publicatie van Arcon [2013]. Maar is de burger hier klaar voor? En de overheid? Wanneer moet de overheid zich met ons bemoeien? En wanneer niet? Burgerinitiatieven behoeven met enige regelmaat financiering van de overheid en dat geld is niet altijd beschikbaar.
Met enige regelmaat plaats ik items van Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners [LSA Bewoners]. Als vereniging zijn zij actief in het bevorderen van’ actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt. Een prachtig concept dus. Mooi voorbeeld ook van een Doe Democratie.
Vanmorgen kwam ik via social media dit nieuwsbericht tegen:
 
Netwerk van actieve bewoners in gevaar
Het LSA dreigt zo hard gekort te worden dat het zijn taken niet meer kan uitvoeren. En dat terwijl er geen inhoudelijke argumenten worden gegeven door de overheid. Integendeel, LSA wordt ‘onmisbaar’ genoemd. Het LSA heeft weinig aan mooie woorden en vraagt financiën om bewonerskracht te blijven versterken en verbinden’
 

Lees verder via LSABewoners – Netwerk van actieve bewoners in gevaar

 
Een beetje dubbel van de Overheid om enerzijds Doe Democratie en burgerinitiatieven te stimuleren en te financieren en vervolgens grotendeels de  subsidie in te trekken.
U kunt ze helpen door een steunbetuiging te sturen naar lsa@lsabewoners.nl, vertel wie je bent en waarom je het belangrijk vindt dat het LSA zijn werk kan blijven doen. Deel dit bericht ook in je netwerk!
Dank je wel.
Margareth Weijers
Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Ontvangen steunbetuigingen Netwerk van actieve bewoners in gevaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *