07:05
03 oktober 2022

De do’s en dont’s van langer thuiswonen

De do’s en dont’s van langer thuiswonen

De afgelopen maand hebben we verschillende corporaties en organisaties gevraagd naar succesvolle zorginitiatieven. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ is hier een mooi voorbeeld van. Een initiatief van onder meer Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Vandaag vertelt Netty van Triest meer over de wijzer.

Wat zijn goede randvoorwaarden om langer thuis te blijven wonen? Nu meer mensen met een langdurige ondersteuningsvraag thuis blijven wonen, wordt het steeds belangrijker om die te bepalen. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ helpt hierbij.

Over randvoorwaarden van het wonen wordt tijdens het keukentafelgesprek of bij het wmo-loket met de zorgvrager nog weinig gesproken. Het ontbreekt aan een helder overzicht van het aanbod van woningen in een bepaald gebied of voor een bepaalde doelgroep. Of aan de samenhang die nodig is van het sociaal en ruimtelijk domein voor een integraal aanbod. Verder is er onduidelijkheid over de wijze waarop partijen deze afstemming in de praktijk met elkaar organiseren. Signalen die ook de huurders- en cliëntorganisaties afgeven.

Samenhang in visies en acties

De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met betrokken partijen uit heel Nederland (gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en cliëntenraden ) de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.

De wegwijzer biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. het geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  1. kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad;
  2. de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen;
  3. de samenhang met het sociaal domein.

Ook staan er tips in over de richting van het proces, vind je er een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegenaan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Lees verder via CorporatieNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.