06:35
07 december 2022

De donkere kant van burgerparticipatie

De donkere kant van burgerparticipatie

Aan de doe-democratie kleven veel nadelige consequenties voor onder andere minderheden en de grondrechten. In een essay in Binnenlands Bestuur waarschuwt de Utrechtse hoogleraar Janneke Gerards voor die vaak onbelichte gevolgen. Een veelgehoord geluid is dat de representatieve democratie niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Burgers moeten op andere manieren kunnen meedenken en -praten, en institutionele veranderingen zijn dringend noodzakelijk. Zo wordt  gepleit voor experimenten met lokale burgerparticipatie en voor aanpassingen van het lokale kiesstelsel. Bij het vormgeven van experimenten moet volgens hoogleraar Gerards goed worden stilgestaan bij de mogelijk nadelige consequenties voor bijvoorbeeld minderheden en grondrechten.

Lees verder via BinnenlandsBestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.