01:43
08 augustus 2022

De buurt bestuurt: samenwerken met bewoners aan veiligheid en leerbaarheid

Veiligheid is een containerbegrip. Vraag aan 10 mensen wat zij eronder verstaan en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Verkeersveiligheid, veilige publieke ruimtes, overlast, criminaliteit, veiligheidsgevoel enzovoort enzovoort. Nog zo’n containerbegrip is leefbaarheid. Ook daar verstaat iedereen iets anders onder. Gezellige straat, je buren kennen, elkaar aan kunnen spreken, voldoende groen en speelmogelijkheden enzovoort enzovoort. En zonder dat iemand de grenzen van deze beide containerbegrippen kan duiden, zijn we toch geneigd steeds weer zaken in één van deze hokjes te willen stoppen. Ook om het makkelijker te maken om te beoordelen bij wie een probleem op het bordje ligt (of zou moeten liggen).

Auteur: Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam

Lees verder via deze

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.