03:48
02 oktober 2022

De buurman als vijand Patronen in ernstige conflicten met buren en omgang daarmee

De buurman als vijand Patronen in ernstige conflicten met buren en omgang daarmee

In onze samenleving hechten we veel waarde aan de veiligheid in eigen kring, waarbij het gezin als veilige ankerplaats geldt. Althans zou moeten gelden, want zeker niet voor iedereen blijkt de huiselijke kring van het gezin de warmte en geborgenheid te bieden die men ervan zou mogen verwachten. De afgelopen jaren heeft in veel landen, waaronder Nederland, speciaal hierop gericht overheidsbeleid in zaken van huiselijk geweld misstanden aan het licht gebracht en daarmee de situatie voor veel gezinsleden zowel in reactieve als in preventieve zin verbeterd. Maar ook letterlijk naast het gezinsleven kan het contact met buren bepalend zijn voor de wijze waarop mensen zich bij hun eigen huis en haard veilig en vertrouwd voelen. Zo dragen de contacten met buren in ruime mate bij aan het woongenot en de ervaren gevoelens van veiligheid op het eigen terrein. Buren zijn voortdurend waarneembaar, of men nou op goede voet met elkaar staat of niet. In tegenstelling tot veel andersoortige relaties zoals die tussen vrienden of kennissen, kan men moeilijk afstand nemen van buren. Als er bonje met de buren bestaat dan is de aard van de relatie met de buren vaak maatgevend voor een eventuele oplossing ervan.

Lees verder via Politie en Wetenschap/ Universiteit Utrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.