10:58
12 april 2024

Expired: De burgemeester als crisismanager

Expired: De burgemeester als crisismanager

Nederlandse burgemeesters worden geconfronteerd met verschillende crisis, van een dodelijk incident met een monstertruck tot sociale onrust veroorzaakt door terugkerende zedendelinquenten in de gemeente. Dit artikel presenteert de uitkomsten van een onderzoek naar de rol van de burgemeester tijdens zogenaamde ‘jeugdcrisis.’ De ‘grote decentralisatie operatie’ van januari 2015 zorgt voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden van lokale overheden in de jeugdzorg. Dit onderzoek kijkt naar de implicaties van de decentralisatie voor de leiderschapsstijl van de burgemeester wanneer een jeugdcrisis resulteert in maatschappelijke onrust. Hoe burgemeesters deze crisis managen is onderzocht door diepte interviews en een vignette studie voor en na de decentralisatie. Het onderzoek concludeert dat de leiderschapsstijl van de burgemeester niet is veranderd sinds de decentralisatie. Burgemeesters gebruiken de leiderschapsstijlen eerste burger en collegiaal bestuurder wanneer ze een jeugdcrisis managen. Als eerste burger, focust de burgemeester primair op de gemeenschap en de getroffen familie. De stijl collegiaal bestuurder gebruikt de burgemeester zodat alle relevante informatie wordt geconsulteerd met verschillende partners zoals jeugdinstellingen en de wethouder jeugd. Interessant is dat de resultaten laten zien dat de decentralisatie heeft geleid tot een nieuwe verhouding in de relatie wethouder jeugd en de burgemeester als crisismanager. De toekomst zal uitwijzen of hier sprake is van twee kapiteins op een schip of dat vele handen juist licht werk maken.

Lees verder via Boomcriminologie – De burgemeester als crisismanager

De fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners. Bezoek de HCB colleges Veiligheid, Recht en bestuur, start 9 februari

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *