01:12
06 december 2022

De bijzondere belofte van Buurt Bestuurt – Burgers betrekken bij de veiligheid in hun buurt..

De bijzondere belofte van Buurt Bestuurt – Burgers betrekken bij de veiligheid in hun buurt..

In 2009 ontwikkelden twee Rotterdamse politiemensen een methode om burgers meer bij de veiligheid in hun buurt te betrekken: Buurt Bestuurt. Die werkwijze sloeg aan bij burgers, andere lokale organisaties, politiek en bestuur. En een eerste, summier onderzoek liet zien dat het vertrouwen in de politie door Buurt Bestuurt toenam. Daarmee was een ‘hit’ geboren. Drie jaar later kende alleen Rotterdam al 42 Buurt-Bestuurt-buurten, maar zeker 10  andere gemeenten hebben de methode inmiddels ook omarmd.
Buurt Bestuurt in het kort
De denklijn achter Buurt Bestuurt is eenvoudig. Burgers hebben zelf het beste in de gaten wat de belangrijkste veiligheidsproblemen in hun buurt zijn en kunnen die prima benoemen. Als zij merken dat de instituties in de wijk hen serieus nemen en – al dan niet samen met bewoners – gericht met die problemen aan de gang gaan, zal de veiligheid in de buurt verbeteren, maar zal ook de veiligheidsbeleving van burgers toenemen, net als hun vertrouwen in instituties en professionals. In meerdere projecten in binnen- en buitenland
was al gebleken dat die denklijn niet alleen in theorie klopt, maar – onder voorwaarden – in de praktijk ook daadwerkelijk de gewenste resultaten kan opleveren.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.