04:20
22 april 2024

De belofte van de improvisatiemaatschappij

De belofte van de improvisatiemaatschappij

Op 2 december presenteerde Hans Boutellier zijn nieuwe boek: ‘De improvisatie- maatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld’ {managementboek]. Hieronder twee fragmenten uit het eerste hoofdstuk.  ‘Het gaat om sociale orde als inrichting van de morele ruimte, vanuit een oogpunt van de continuïteit van de samenleving’. 

In een digitaal onbegrensde wereld is identiteit eens temeer een kernopgave van staten, gemeenschappen, instituties en individuen. De ‘power of identity’ valt moeilijk te overschatten. Een saillant voorbeeld daarvan betreft een uitspraak van prinses Maxima in 2008 dat ze de Nederlandse identiteit had gezocht, maar niet had gevonden. Ze deed die bij de presentatie van een rapport dat, subtiel, Identificatie met Nederland (WRR 2007) is getiteld. We identificeren ons volgens dit rapport met vele posities en rollen, hetgeen het idee van een eenduidige nationale identiteit relativeert. Het leek de WRR dan ook aangewezen als overheid niet te veel te tamboereren op het vraagstuk van nationale identiteit.

Lees verder via Sociale Vraagstukken – De belofte van de improvisatiemaatschappij

Meer leren over veiligheid in de improvisatiemaatschappij? Zie  voor de HCB Colleges
Veiligheid, recht en bestuur Start Donderdag 9 februari met Hans Boutellier, Ira Helsloot, Elke Devroe, Ruth Prins en Frans Backhuijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *