10:38
04 oktober 2022

De aangifte van delicten bij de multichannelstrategie van de politie

De aangifte van delicten bij de multichannelstrategie van de politie

Voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit is melding en aangifte door burgers van delicten essentieel. Uit landelijke cijfers blijkt echter dat
van alle door burgers ondervonden delicten ruim 60% niet bij de politie wordt gemeld. De politie wil de dienstverlening verbeteren. Om de uniformiteit en efficiency van het aangifteproces te vergroten en burgers overal in Nederland hetzelfde niveau van dienstverlening aan te bieden, is de ‘multichannelstrategie’ bij de politie ingevoerd. In deze strategie worden verschillende kanalen  aangeboden om aangifte te doen, bestaande uit aangifte via internet, telefonie, op het politiebureau of op de plaats van het delict. De toepassing van de multichannelaanpak door de politie roept de vraag op hoe burgers het vernieuwde aanbod van aangiftevoorzieningen beoordelen. Wat is de tevredenheid van de burger met de aangifte bij de politie en hoe hangt die tevredenheid af van de wijze waarop aangifte kan worden gedaan? Bij welke typen delicten en voor welke slachtoffers spelen voorkeuren in de aangiftevoorzieningen een rol? Naast de vraag naar het burgerperspectief, is de vraag naar de ervaringen die de politie zelf heeft met deze aangiftevoorzieningen relevant. Het blijkt dat bijna 40% van de aangiften via internet verloopt. Dit wordt door de politie ook gestimuleerd vanuit efficiency overwegingen. Een aanbod van ‘digitale dienstverlening’ vermindert de noodzaak om aangiften op het politiebureau te laten opnemen. Lang niet alle burgers blijken deze voorkeur van de politie te delen; met name laagopgeleiden, allochtone burgers en ouderen hebben een sterke voorkeur voor persoonlijk contact met de politie voor het doen van aangifte. Bij slachtofferschap van een delict met een sterke emotionele impact is deze groep nog groter. Het is daarom gewenst dat – voorafgaand aan de sluiting van politiebureaus – wordt beoordeeld of de aangeboden aangiftekanalen passen bij de behoefte en mogelijkheden van de burger.

Bestellen bij Bol.com [ook via pdf via Politieacademie]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.