09:40
05 februari 2023

Dakloosheid bestrijden met Housing First – wat vraagt dit?

Dakloosheid bestrijden met Housing First – wat vraagt dit?

Het kabinet presenteert op 5 december 2022 de Nieuwe Aanpak Dakloosheid. Een van de speerpunten is Housing First (wonen eerst). Anke Jansen en Melanie Schmit van Housing First Nederland en onderzoeker Nienke Boesveldt (UvA) belichten wat nodig is om Housing First toe te passen.

De ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) presenteren op 5 december samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Nieuwe Aanpak Dakloosheid. Tientallen partijen uit het veld droegen op uitnodiging van de ministeries de afgelopen maanden in verschillende meedenkbijeenkomsten bij aan dit plan.

De regering besluit begin 2022 dat bij de aanpak van dakloosheid de uitgangspunten van Housing First centraal staan. Een positief besluit want Housing First als systeembenadering is dé weg naar een Nederland zonder dakloosheid. Maar de kans dat een dakloos persoon nu van Housing First gebruikmaakt, is nog maar zo’n 10 procent. Het merendeel van de huidige hulp is tijdelijk, zonder zicht op duurzame oplossingen. Deze praktijk is duur en ineffectief (Boesveldt, 2015; Van Everdingen e.a. 2021).

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *