Online maken kinderen elkaar het leven zuur. Ook op de bso kun je als pedagogisch medewerker te maken krijgen met kinderen die cyberpesten of zelf online gepest worden. Hoe moet je kinderen hierin bijstaan?  Kinderen cyberpesten niet alleen via de computer, ook via de mobiele telefoon zoals  Whatsapp.

Wat je niet moet doen

  • Raak niet in paniek. Laat wanneer een kind over pesten begint wel je schrik zien, maar probeer daarna rustig te reageren.
  • Veroordeel het gepeste kind niet. Zeg geen dingen als ‘Was dan ook niet online gegaan’. Kinderen hebben zichzelf al honderden keren veroordeeld voordat ze bij je komen. Dat hoef jij niet nog een keer te doen.
  • Los het niet op voor het kind. Doe niet wat jij denkt dat goed is, maar luister vooral naar het kind. Denk samen na over een volgende stap en betrek het kind bij de oplossing.
  • Leg geen internetrestricties op.Kinderen vinden het vaak erger om niet meer online te mogen, dan om gepest te worden. Als je dreigt internet van ze af te nemen, zullen ze dus niet (meer) open zijn over cyberpesten.

Wat je wel kunt doen

  • Bied een luisterend oor. Kinderen die gepest worden hebben vooral steun nodig, dus laat ze veel praten en luister goed. Dat lucht vaak al heel erg op.
  • Toon begrip. Zeg geen dingen als: ‘Dan stap je toch uit die WhatsApp-groep?’ of ‘Waarom blokkeer je dat kind dan niet gewoon op Facebook?’ Toon begrip voor de situatie, ook als je het niet begrijpt.
  • Maak samen een stappenplan. Zet samen op een rijtje wat het kind kan doen op als hij of zij gepest wordt. Bijvoorbeeld naar de pm’er gaan of afleiding zoeken. Dat maakt het kind minder machteloos.
  • Zoek indien nodig hulp. Als een kind erg gepest wordt, kan het (psychische) hulp nodig hebben. Schakel bijvoorbeeld expertisecentrum Pestweb in.
  • Confronteer de pester. Straf pesters niet, maar confronteer ze wel met hun gedrag. Zorg dat ze inzien waar ze mee bezig zijn en dat ze daar iemand anders pijn mee doen.
  • Probeer de pester te begrijpen. De pester heeft zelf vaak ook hulp nodig, dus probeer erachter te komen waarom of hij of zij anderen pest. Dan kun je samen werken aan een duurzame oplossing.

Bron: Kinderopvang Totaal