04:43
29 september 2022

Cybercrime groeit: investering in geld én kennis vereist

‘Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisdeling.’ Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, onderstreepte tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak met zijn openingstoespraak het belang van informatie-uitwisseling.

Lees verder via Rechtspraak.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.