09:28
12 juli 2024

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

Gemeenten moeten begrippen als ‘eigen kracht’ uitwerken in hun verordening, bepaalt de hoogste bestuursrechter.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat de gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten aanpassen. Die wet bepaalt dat gemeenten in hun verordening moeten regelen wat onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. Maar de drie gemeenten hadden dit niet gedaan.

Afwijzing jeugdhulp
De CRvB kreeg drie zaken voorgelegd van drie verschillende gemeenten. In alle zaken stond hetzelfde centraal: een jongere had jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente, die vervolgens de aanvraag afwees of weigerde om meer uren toe te kennen. Dit omdat de ouders van de jongere zelf het probleem zouden kunnen oplossen, aldus de gemeente. De ouders waren het hier niet mee eens. Zij stelden dat de hulp die zij gaven bovengebruikelijk was.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *