11:49
13 juni 2024

Crisis jeugdbeschermingsketen zichtbaar bij calamiteiten en geweldsincidenten

Crisis jeugdbeschermingsketen zichtbaar bij calamiteiten en geweldsincidenten

De gevolgen van de crisis in de jeugdbeschermingsketen zijn zichtbaar bij calamiteiten en geweldsincidenten in de jeugdbescherming en jeugdhulp. Bij een derde van de calamiteiten, geweldsincidenten en signalen speelt een probleem in de jeugdbeschermingsketen. Dit blijkt uit een analyse van meldingen en signalen uit de eerste helft van 2023. De wacht- en doorstroomlijsten bij de jeugdbescherming zijn niet opgelost. In juni zijn er nog altijd rond de 1.600 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. De staat van de jeugdbescherming en jeugdhulp blijft zeer zorgelijk.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het derde signaal van dit jaar over de jeugdbescherming.

Via calamiteitenmeldingen, signalen van burgers en toezichtactiviteiten ziet de inspectie het effect van de crisis in de jeugdbeschermingsketen. Bij een derde van deze meldingen speelden risico’s die te maken hebben met de voortdurende druk op de jeugdbeschermingsketen en jeugdhulp. Bijvoorbeeld een gebrek aan passende hulp, overplaatsingen van jeugdigen, wisseling van medewerkers en onvoldoende deskundigheid. Dit blijkt uit een analyse van 135 meldingen van calamiteiten of geweldsincidenten door instellingen in de eerste helft van 2023. Uit een analyse van 194 signalen die het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ontving van ouders of betrokkenen bij een jeugdige, blijkt dat er veel gaan over problemen in de jeugdbeschermingsketen. Zoals personeelsproblemen of het ontbreken van passende zorg.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over wet- en regelgeving, waaronder (online) gebiedsverboden van Jan van der Grinten, advocaat bestuursrecht bij Van Doorne en over hoe je adequaat reageert op een situatie die dreigt te escaleren van lector en hoogleraar Otto Adang van de Politieacademie en de Rijksuniversiteit Groningen? Kom naar de Hybride HCB Cursus ‘Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023’ die start op 9 november 2023 in Den Haag. Verder met Frank van Summeren, RONT Management Consultants en Toon Ruiken, Nationale Politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *