02:36
06 februari 2023

Corrupte agent vaak allochtoon – Nieuwe politie kwetsbaarder voor omkoping door kolossale omvang

AMSTERDAM – Allochtone opsporingsambtenaren maken zich veel vaker schuldig aan ernstige integriteitsschendingen dan autochtone. Bij tachtig ontdekte ernstige integriteitsschandalen, is in 40 procent een allochtone beambte betrokken. En dat terwijl nog geen tien procent van alle agenten een migratieachtergrond heeft. De gereorganiseerde Nationale Politie is met de nieuwe grotere basisteams binnen de eenheden aanzienlijk kwetsbaarder voor corruptie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het opzienbarende rapport ‘Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties‘, dat is geschreven door het onderzoeksinstituut WODC in opdracht van de Tweede Kamer, na een reeks grote corruptieschandalen binnen opsporingsdiensten. Voor het eerst is gekeken naar de relatie tussen ernstige integriteitsschendingen en de georganiseerde misdaad.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *