11:19
04 oktober 2022

Corporaties spelen belangrijke rol in kwetsbare wijken – Netwerken en Breuklijnen

Corporaties spelen belangrijke rol in kwetsbare wijken – Netwerken en Breuklijnen

Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol in de ondersteuning van kwetsbare wijken, meer nog dan de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van Gerard van Bortel, die 4 maart 2016 promoveerde op de rol van woningcorporaties in wijkaanpak.De meerwaarde van woningcorporaties zit hem vooral in het feit dat zij langdurig verbonden zijn aan de wijken waar ze werkzaam zijn, concludeert Van Bortel in zijn proefschrift Netwerken en Breuklijnen. Terwijl programma’s voor wijkaanpak van de overheid soms abrupt starten of stoppen, blijven corporaties aandacht besteden aan en investeren in de wijken.

Een relevante uitkomst, schrijft de TU Delft op haar website, gezien het feit dat de nieuwe Woningwet woningcorporaties beperkt in haar mogelijkheden om te investeren in wijken terwijl het belang van sterke netwerken in wijken toeneemt.

Bewoners betrekken

Het proefschrift bevat een aantal aanbevelingen voor woningcorporaties, die ze kunnen gebruiken om bewoners beter te betrekken bij wijkaanpak:

  • Vergroot de kennis over de wijk, door te onderzoeken welke talenten en vaardigheden bewoners hebben om problemen zelf op te lossen.
  • Kies op basis daarvan welke rol de corporatie kiest. Die is per buurt verschillend.
  • Zorg voor een bescheiden maar stabiele stroom aan middelen zoals geld, mensen, aandacht, kennis en tijd om buurtbewoners en andere partijen in de wijkaanpak te ondersteunen.
  • Wees opener over de resultaten van de aanpak.

Lees verder via TU Delft – Netwerken en Breuklijnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.