01:25
05 december 2022

Coronacrisis raakt toekomstperspectief jeugd

Coronacrisis raakt toekomstperspectief jeugd

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs lopen door de coronacrisis een groter risico op sociale en leerachterstanden. Mbo-studenten zien hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt verslechteren. Door de kans op een economische recessie wordt het langtermijnperspectief van jongeren ongunstiger. Dat blijkt uit een beleidssignalement waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de eerste maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis schetst.

De maatregelen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben grote gevolgen voor leerlingen. Vooral kinderen van ouders met een migratieachtergrond, een laag inkomen of een laag opleidingsniveau hebben een grotere kans op sociale en leerachterstanden en een kleinere kans op doorstroming naar passend vervolgonderwijs. Het wegvallen van de mogelijkheid tot bijstelling van het schooladvies na de centrale eindtoets pakt bovendien ongunstiger uit voor leerlingen uit de laagste inkomensgroep, die gemiddeld vaker een naar boven bijgesteld advies krijgen.

Lees verder via nji.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.