01:31
22 maart 2023

Controlerende rol, het ondergeschoven kindje

Controlerende rol, het ondergeschoven kindje

Blog Pascale Georgopoulou voor VNG Raadsledennieuwsbrief – maart 2019

“Er komt veel energie los!” riep het raadslid enthousiast na een avond met inwoners en stakeholders. “We moeten als raad kaders stellen en dat begint met de omgevingsvisie. En vooral met de betrokkenheid van de samenleving”. Bij de implementatie van de Omgevingswet komen twee van de drie rollen van de raad helemaal tot hun recht: de kaderstellende en de volksvertegenwoordigende. Maar hoe zit het met de controlerende? “Er valt nog weinig te controleren”, zei het raadslid in kwestie met beduidend minder enthousiasme, “dat komt later pas. Ooit …” Het was duidelijk niet zijn favoriete rol. En dat geldt jammer genoeg voor meer raadsleden.

Kaderstellen en controleren zijn twee zijden van dezelfde medaille.

De drie rollen van het raadslid worden vaak in één adem genoemd: volksvertegenwoordigen, kaderstellen en controleren. Omdat iedereen zijn raadslidmaatschap naar eigen inzicht invult worden die rollen gebruikt als kapstok voor democratisch functioneren en als gezamenlijk referentiekader. “Volksvertegenwoordigen” is eigenlijk geen rol. Volksvertegenwoordiger bén je. Met al je ambities, dromen en opvattingen. En samen met de collega’s in de raad vertegenwoordig je (conform artikel 7 van de Gemeentewet) de gehele bevolking van de gemeente. De genoemde ambities vertaal je vervolgens in kaders. Dat wil zeggen dat je keuzes maakt, prioriteiten stelt en richting geeft. De implementatie van de Omgevingswet biedt volop kansen om aan ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid, gezondheid, participatie, noem maar op, te werken en om die ambities te realiseren. Die kaders worden door of voor de raad in prachtige teksten opgeschreven in de omgevingsvisie, in andere visies, plannen en ook in de programmabegroting. Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten? De raad aan het roer, dat is actie, dat geeft energie.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *