06:20
23 januari 2022

Continuïteit hulp, opvang en school voor kwetsbare kinderen

Continuïteit hulp, opvang en school voor kwetsbare kinderen

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.

De minister van OCW heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast is de aanwijzing aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s gegeven om opvang, onderwijs of didactische begeleiding van deze kwetsbare kinderen mogelijk te maken.

Identificeren van kwetsbare kinderen
Wij benadrukken dat de corona-maatregelen worden genomen in het kader van de volksgezondheid. Gemeenten staan voor de afweging welke kinderen in zo’n kwetsbare situatie bevinden dat dit echt op korte termijn om een oplossing vraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gedrags- of psychische problemen bij de kinderen en/of hun ouders en bij onveilige thuissituatie. Lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming en scholen spelen een belangrijke rol bij het identificeren van de kinderen voor wie een veiligheidsrisico is vastgesteld of waar dat mogelijk kan ontstaan. Deze kinderen zullen in grote mate al bekend zijn bij de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, wijkteams en jeugdgezondheidszorg. In de coördinerende rol gaan we ervan uit dat u hierover in overleg gaat met VT, RvK, GI’s. De vaststelling ligt uiteindelijk bij u als gemeente.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie + 6 =