11:22
22 februari 2024

Complexe problematiek vraagt om veel kennis over de doelgroep

Complexe problematiek vraagt om veel kennis over de doelgroep

Overlast, huiselijk geweld, criminaliteit. Als er sprake is van complexe problematiek met mensen die een opeenstapeling van persoonlijke problemen hebben, dan schakelen gemeenten vaak een procesregisseur van de Zorg- en Veiligheidshuizen in. Bij deze problematiek zijn altijd meerdere partijen betrokken, zoals politie, justitie en zorgprofessionals.

Dit gebeurde ook eind 2019 bij Willem Karsemeijer, toen een gemeente in zijn regio aan de bel trok. Zij had last van enkele personen binnen dezelfde familie die opvallend gedrag vertoonden. “Er waren vermogensdelicten gepleegd en er was een vermoeden van witwassen”, legt Karsemeijer uit. “Het was onduidelijk waar het vandaan kwam. De kinderen uit het gezin waren bij de criminaliteit betrokken. Wij wilden hen helpen, zodat zij niet in het spoor van hun familie zouden treden. Het ging dus om een dadergerichte aanpak met slachtoffergerichte zorg. We zijn met alle partijen om tafel gaan zitten met als doel een plan te bedenken om deze problemen op te lossen én te voorkomen dat er nieuwe strafbare feiten plaatsvinden.”

Lees verder via hetccv.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *