05:57
29 september 2022

Commissie beoordeelt Nederlandse implementatie aanbestedingswetgeving

Commissie beoordeelt Nederlandse implementatie aanbestedingswetgeving

Nederland presteert gemiddeld, als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Single Market Scoreboard 2017 van de Europese Commissie. Hoewel Nederland goed scoort op het gebied van aanbestedingen zonder inschrijvers, blijft het percentage gepubliceerde opdrachten ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) bijvoorbeeld beneden gemiddeld.

SINGLE MARKET SCOREBOARD

De interne markt rust op een veelheid aan Europese wet- en regelgeving, aangevuld door de implementatiewetgeving van de lidstaten. Om te zorgen dat de interne markt gestalte krijgt voor burgers en bedrijven is effectief bestuur nodig. Niet alleen op Europees niveau, maar ook in de lidstaten zelf. Decentrale overheden krijgen op allerlei terreinen te maken met de regels van de interne markt. Het Single Market Scoreboard biedt per lidstaat inzicht in de wijze waarop Europese wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

Lees verder via europadecentraal.nl

Meer leren over aanbesteding? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau, start 21 september!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.