08:37
21 juni 2024

Columnreeks Intussen op straat… dl6 Meerwijk wandeling Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2018

De wijkwandeling samen met 2 handhavers en de wijkagent van Meerwijk startte op het Leonardo Da Vinciplein. Dit in het kader van het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018. Het doel is het verbeteren van de veiligheid in de wijk middels ervaringen van Politie en Handhaving en de input van inwonenden ,dit  ter voorbereiding van de bijeenkomst die op 14 oktober zal plaatsvinden.

Op het Leonardo da Vinciplein is er met enige regelmaat overlast veroorzaakt door jeugd/hangjongeren. Ook is er een klacht dat jongeren met scooters het plein oversteken. Onveilige situaties dus. Handhavers evenals politie surveilleren met enige regelmaat en spreken de jongeren er op aan. Er is geen plek waar deze jongeren heen kunnen.  Wel is er een hangplek gecreëerd langs de weg richting Vijfhuizen. Ook hier veroorzaken zij overlast  volgens bewoners van de Forelstraat zoals harde muziek en laten overal afval achter. Ze schijnen hier overigens niet meer zo vaak te zijn en gaan de wijk weer in met alle consequenties van dien. 

In het voorjaar zag ik wat agenten voetballen op het plein. Dit is een manier om wederzijds begrip te realiseren. Helaas wordt er bezuinigd bij de Nationale Politie. Ook een Pop-Up bureau in het voormalig gebouw op het plein is volgens de wijkagent geen optie en het wordt afgeraden door Erik Akerboom, Korpschef Nationale Politie. Dit terwijl door heel Nederland dit soort initiatieven aangemoedigd worden. Laagdrempelig en bevordert de sociale cohesie. 

In de van Zutphenstraat was veel overlast door jeugdgroepen. Vernielingen in en om de flat veroorzaakte een onveiligheidsgevoel bij de bewoners. Er kwamen veel meldingen waardoor dit probleem werkt opgepikt. Ook de woningcorporatie werd ingeschakeld om de veiligheid in de flat te verbeteren. Veel surveilleren, ouders en jongeren aanspreken heeft gezorgd dat dit niet meer voorkomt. Waar houden deze jongeren zich nu op?.

Even verderop in de straat zijn vooral zwerffietsen en zwerfafval een probleem. Dit kan gemeld worden bij Handhaving. Afval, ook wat naast prullenbakken en ondergrondse containers [ook grof vuil] is geplaatst, wordt dan weggehaald door Spaarnelanden. 

Achter de flat in de Forelstraat staat een prullenbak. Spaarnelanden leegt deze met enige regelmaat maar alles wat niet meer in de prullenbak paste en onder de prullenbak ligt laten ze liggen. 

Al jaren  is er veel overlast van jongeren in de Stresemanlaan, vooral tijdens de Ramadan.  De Samenwerkende  Marokkaanse Organisaties Haarlem [www.smoh.nl] gevestigd in de Stresemanlaanhebben initiatieven genomen deze Marokkaanse jeugd op te vangen waardoor overlast is afgenomen.  Wel schijnt er tijdens de Ramadan parkeeroverlast te zijn.

Zowel Handhaving als Politie benadrukken meldingen te blijven doen, overdag naar Handhaving en vanaf de avond bij de Politie.  Helaas bestaat de indruk dat er weinig of niets gedaan wordt met deze meldingen waardoor veel bewoners dit dan ook niet meer doen. Het melden van vreemde zaken, dealen bij scholen bijvoorbeeld moeten uiteraard bij de Politie gemeld worden.  Tijdens het uitlaten van de hond worden sommige straten gemeden. Ook is hondenpoep een groot probleem.  Het pad langs de Meerwijkplas is behoorlijk onveilig door loslopende honden, fietsers en scooters.

Volgens de wijkagent is het gebruik van particuliere camera’s die de openbare weg  filmen  vanwege de privacy verboden. Discrepantie alom, zie onderstaande:

Camera in beeld. 

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Bron:Politie.nl

Rudolf Steinerstraat overlast jongeren. Ook hier is het met enige regelmaat problematisch, vernielingen, afval enzovoorts. Na regelmatig surveilleren door Handhaving en Politie en meerdere interventies is de situatie verbeterd. Er komt een dug-out in het Aziëpark om te zorgen voor een eigen plek voor de jongeren. Volgens de Wijkraad  duurt het realiseren van verbeteringen door de Gemeente veel te lang. Veel overlast auto’s vanwege het wegbrengen/ophalen van kinderen van en naar school. Het schijnt vanwege te weinig zebra’s te gevaarlijk te zijn dat de kinderen zelfstandig naar school kunnen lopen. Ook zijn de parkeermogelijkheden in deze buurt onvoldoende mede door de aanwezigheid van de aldaar aanwezige Moskee.


Ouderen ondervinden veel problemen door het ontbreken van oversteekplaatsen en doordat automobilisten zich niet houden aan de 30 km aanbevolen snelheid in de wijk.

 
Tijdens het lopen vanaf de Moskee richting het Leonardo da Vinciplein werd er een vuilniszakje vanaf de flat naar beneden gegooid. Mentaliteitsprobleem?! Aanwezige Handhaving greep meteen in.
 
Aan het eind van de Bernadottelaan, vlakbij het Vlinderpad houden zich in de avond en nachtelijke uren vaak jongeren op, laten dan een enorme hoeveelheid vuil achter en veroorzaken geluidsoverlast. De flatbewoners reageren dan fel terwijl ze op de galerij staan.
Volgens de vorige Wijkagent wordt daar ook gedeald en gebruikt. En dat schijnt volgens sommige deelnemers aan deze wijkwandeling door de gehele buurt te gebeuren ook vlakbij scholen.
 
Met de hond lopen in de wijk en meldingen doen over zaken die het daglicht niet verdragen is gevaarlijk. Men herkent je dan en mede door de hond.
 
Vanwege het DAK Schalkwijk 2017 [www.winkelcentrumschalkwijk.nl/dak] schijnt er ook minder overlast voor te komen in het Winkelcentrum Schalkwijk. Wel weet ik van medewerkers van winkels  in het Winkelcentrum dat er nog steeds jongeren zijn die tijdens of na school mensen lastig vallen en/of zich niet gedragen. 

 

Mogelijke oplossingen:

– het voormalig restaurant en kringloop op het plein gebruiken als [tijdelijk] onderkomen voor de jeugd

– Pop-up Bureau in leegstaande panden door Handhaving en/of Politie

– minder regels waardoor burgerinitiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden

– ouders betrekken bij problematieken middels voorlichting via scholen

– Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals (o.a. samen met politie en stadstoezicht) bepalen welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. [Centrum Criminaliteit en Veiligheid]

– ontmoedigingsbeleid Politie verbeteren… Feedback

– meer prullenbakken

– oversteekplaatsen om veiligheid van o.a. kinderen en ouderen te bevorderen

Deze wandeling maar ook de geplande bijeenkomst zijn mijns inziens  een positieve ontwikkelingen mits hierdoor veranderingen worden doorgevoerd door samenwerking met meerdere disciplines. Preventie en Positieve Veiligheid…..

Margareth Weijers, bewoner Meerwijk/Zuid Schalkwijk

Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Lees ook het verslag van de bijeenkomst op 14 oktober j.l. , geschreven in een co-productie met Paula Willems, Ingelote Meerwijkers over veiligheid


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *