05:14
22 april 2024

Column Wiens probleem is brand eigenlijk? Hoe benaderbaar is de Brandweer?

Wiens probleem is brand eigenlijk? Natuurlijk de Brandweer! Tenminste zo heb ik altijd gedacht. Maar niets is minder waar. Brandveiligheid is ons probleem maar een beetje hulp van de Brandweer op zijn tijd zou prettig zijn. Uiteraard zet de Brandweer in op brandpreventie, vluchtveiligheid en voorlichting.

Bewustwording

Tijdens de opleiding Ziekenverzorging heeft onze groep een excursie gehad naar de Brandweerkazerne in Haarlem. Dit bezoek heeft zeker gezorgd voor meer bewustzijn betreffende de brandveiligheid in het verpleeghuis. Je let op mogelijke vluchtroute, aanwezigheid van de brandslangen en de brandmelders. Tenslotte ben jij met je team verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënten.

De woningcorporatie heeft twee jaar geleden een brandmelder in mijn appartement laten plaatsen. Belangrijk is uiteraard om eenmaal per maand te checken of deze goed werkt. Mensen zouden zelf actiever moeten zijn, de drempel naar de brandweer is echter te hoog. Brandweer is onzichtbaar. 


Hoe benaderbaar is de Brandweer?

Natuurlijk weet ik waar brandweer kazernes zijn in mijn eigen woonplaats. Deze kazernes nodigen niet uit om even naar binnen te gaan en je te laten voorlichten over hoe de brandveiligheid aan te pakken cq. te bevorderen in huis.  In 2015 vonden in totaal 27 fatale woningbranden plaats. Dit staat in een publicatie van het IFV. Er is geen balie of receptie waar je met vragen en/of opmerkingen terecht kan. In Nederland zijn ongeveer 27.000 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel hiervan (ca. 4.500) werkt in beroepsdienst, de rest werkt als vrijwilliger. Beroepsbrandweermensen zijn vooral in de grotere steden te vinden. 

Als je 1-1-2 belt als er echt een levensbedreigende situatie is, krijg je verbinding met de alarmcentrale. Deze centrale werkt voor alle hulpdiensten. Dus niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de ambulance en de politie. De brandweer heeft verschillende taken. Je denkt natuurlijk meteen aan brand blussen. Maar ook het bestrijden van rampen en hulpverlening zijn belangrijke taken. Zelf heb ik een keertje in het weekend via 112 de Brandweer doorgegeven dat er een enorme benzinelucht hing in de openbare ruimte bij de bergingen van het appartementencomplex. De brandweer deed hier niets mee, ik moest de woningcorporatie maar bellen. Beetje van het kastje naar de muur gevalletje! Het is voor burgers niet duidelijk wat voor (minder spoedeisende) meldingen wel/niet bij de brandweer gemeld kunnen worden. 


Tijdens een gesprek met Ir. J.T.M. (Hans) van Mensvoort MCDM, Adviseur Bestuur en Beleid  Brandweer Midden- en West-Brabant,  waar de vraag ‘Hoe kan je de centrale rol van de Brandweer/Veiligheidsregio in dorpen en steden  versterken?’ centraal stond, had ik de volgende ideeën die werden aangevuld door Hans van Mensvoort:


–  Pop-up politiebureau van Wijkagent Wilco Berenschot @WT_Berenschot  [Trouw] waar buurtbewoners gewoon binnen kunnen lopen. Gemeente Tilburg is samen met Brandweer Midden- en West-Brabant [ een project gestart onder de noemer Brandveilig Leven om inwoners van Tilburg tools en tips te geven om de eigen brandveiligheid te verhogen. Pop-up stores (ook in dorpen) kan werken. Misschien wel een joint venture aangaan met de wijkagent?


– Wijkagent is eenvoudig te bereiken.  Brandweer Gooi en Vechtstreek start proef met Wijkbrandweerman. Inwoners kunnen bij de Wijkbrandweerman ook een woningcheck laten uitvoeren. [112 Nijkerk], hij geeft ook informatie via het Twitteraccount @renewollaars. 


– Middels City Deals, Een City Deal sluiten voor een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe stedelijke veiligheidsuitdagingen: 

– Buurtschouw.nl [Movisie] is een innovatieve manier om burgers ruimte te geven mee te denken met de gemeente en zelf verbeteringen in de buurt door te voeren. Vaak zie je in de buurt zaken die de leefbaarheid en de veiligheid niet bevorderen. Denk aan verloedering. Bij meldingen aan corporatie wordt er (vaak) helemaal niks aan gedaan. Gebiedsbeheerder van een corporatie doet ook nauwelijks iets. Belangrijk blijft voor alle partijen om iets met de meldingen te doen.

BuurtBestuurt, een initiatief om op een laagdrempelige manier burgers te betrekken om de leefomgeving kwalitatief te bevorderen. Promotiemateriaal Vuistregels Veiligheidsbeleving

– Wijkkrantjes gebruiken om activiteiten te promoten, informatie over Brandveiligheid te delen..

– Zorg dat alle partijen aan tafel zitten als het gaat om veiligheid. Dit geldt micro in een portiekflat en macro voor buurten/wijken.

Wiens probleem is brand eigenlijk? De verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf maar enige ondersteuning van de Brandweer is wenselijk. Tips voor zowel bedrijven, organisaties en burgers zijn te vinden op de site van de BrandweerConstructieve samenwerking zorgt voor verbinding en laagdrempeligheid en vergroot mede de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

Lees verder via Veiligheidsregio Utrecht [Brandweer] -Inloopspreekuur Brandweer

 

Margareth Weijers  Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

Ir. J.T.M. (Hans) van Mensvoort MCDM, Adviseur Bestuur en Beleid | Brandweer Midden- en West-Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *