04:15
29 november 2023

Column Vrouwe Justitia: Ziende blind..

Joris Luyendijk onderzocht in Londen hoe de mannen en vrouwen van het grote geld leven en denken. Ze schakelen de moraal gewoon uit, is zijn conclusie. Maar let op: ‘In Nederland gebeurt precies hetzelfde, en niet alleen bij de banken.’ [Trouw] Justitie is blind! Misdaad loont! De kans dat iemand die een misdrijf pleegt de gevangenis ingaat, is heel klein. Terwijl er zoveel ‘gereedschap’ is om gerechtigheid te laten zegevieren.

Vrouwe Justitie is blind. Of althans, de personificatie van Justitie is dat. Vaak. Vrouwe Justitia wordt altijd afgebeeld met een zwaard en een weegschaal. Vaak heeft ze daarnaast een blinddoek om. Die weegschaal is voor het juist afwegen van bewijzen en getuigenissen; het zwaard om het vonnis uit te spreken. Die blinddoek moet aantonen dat er recht wordt gesproken zonder aanzien des persoons, zoals dat zo mooi heet. Oftewel: Vrouwe Justitia is blind, letterlijk!

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De screening die Justis verricht bevordert het vertrouwen in en tussen bedrijven, tussen werkgevers en werknemers en tussen burger en overheid. Daarnaast draagt screening bij aan het vertrouwen dat burgers stellen in bijzondere beroepsgroepen. Hoogwaardige screening van integriteit door Justis helpt criminaliteit te voorkomen en draagt zo bij aan een veiligere samenleving.

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.

Een rechter [Wikipedia] moet de argumenten van beide partijen zorgvuldig afwegen. Het zwaard is het symbool van de beslissingsmacht, de rechter moet de knoop doorhakken. Hij moet een vonnis [Wikipedia] vellen.

 

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

 

Er wordt dus gewikt en gewogen door al deze partijen maar waarom loont criminaliteit en misdaad dan? De weegschaal slaat door maar dan de verkeerde kant op. Onschuldige mensen zijn hier regelmatig de dupe van.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de verandering in de nieuwe Opiumwet.

De Overheid is hier nogal duidelijk over! Als verhuurder blijf je dus aansprakelijk als je je huis verhuurt via een malafide verhuurmakelaar. Kandidaat huurders moeten gescreend worden maar nog steeds worden hier grove fouten gemaakt waardoor het eenvoudig wordt voor criminelen om het gehuurde huis te gebruiken voor hun louche zaakjes. Veel gedupeerden proberen via het Tros Radar Forum aandacht te vragen voor misstanden in de woningverhuur. Er worden nietsvermoedende burgers betrokken in strafzaken en vaak moeten ze zelf achter decriminelen [josevictima] aan.

Hier wat recente voorbeelden van frauderende burgers :

Nu.nl – Justitie bekijkt fraude ict-bedrijven
Opgelicht.nl – Grootschalige bijstandsfraude

Een hele opsomming van partners in de strafrechtketen maar criminelen komen vaak weg met een werkstrafje. Heel frustrerend voor de gedupeerden en zeker ook voor de Politie. Veiligheid en Leefbaarheid kost heel veel belastinggeld. Dus wij als inwoners van Nederland betalen voor een falende Vrouwe Justitia?!

Wat kan de politiek betekenen om de misstanden aan te pakken en de mazen in de wetten te dichten? Wetten veranderen en/of aanpassen? Maar in de politiek rommelt het. Integriteit is daar ver te zoeken. Zou de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie het verschil kunnen gaan maken. Nee want die heeft zijn handel vol aan de mislukte Cao onderhandelingen bij de Nationale Politie en aan de zeer moeizame reorganisatie van het Politiekorps.

Zelf achter [witte]boordencriminelen aan is zeker geen optie.. maar hoe zaken te voorkomen en waar doe je aangifte of melding van fraude?

Margareth Weijers

TipsTricks&Tools

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *