09:03
12 april 2024

Column Een bestuurlijke boete door de toezichthouder: accepteren of terugslaan?

Als toezichthouders op de financiële sector halen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) flink uit naar financiële instellingen enaccountantsorganisaties door het opleggen van hoge bestuurlijke boetes.[1] Het is een trend dat toezichthouders onderzoeken ter plaatse (on-site toezicht) uitvoeren en waar nodig zullen sanctioneren. Ook voor het onjuist of te laat rapporteren of het niet voldoen aan de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten sluit de toezichthouder haar ogen niet.[2] Wie als ‘overtreder’ wordt beboet, heeft een plan van aanpak nodig, waarbij kennis van het strafrecht onontbeerlijk is. Wordt u of de financiële instelling waarvoor u werkt geconfronteerd met het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen? Lees dan aan het einde van dit blog de aanbevelingen: de boete accepteren of terugslaan?

Wie worden beboet door de toezichthouder?

Bij de bestraffende sancties in het bestuursrecht komen we bekende deelnemingsvormenen leerstukken uit het strafrecht tegen. Toezichthouders kunnen de onderstaande ‘plegers’ beboeten:

De bestuursrechter zal in zijn oordeel of sprake is van bovenstaande deelnemingsvormen dezelfde criteria toepassen als de strafrechter.

Lees verder via Bijzonder Strafrecht –  Een bestuurlijke boete door de toezichthouder: accepteren of terugslaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *