11:15
22 februari 2024

Column De melkkoe – Kwetsbaren, ouderen, zorg, eigen bijdrage/risico en wat al niet meer zij..

De melkkoe wordt naar het slachthuis gebracht als er te weinig melkproductie is. Hoe zullen de mensen zich voelen [lees: kwetsbaren] als er niets meer te halen valt.. en met welke consequenties? Dit behoeft uiteraard uitleg.. In mijn vorige column kunt u lezen hoe de huurders van sociale huurwoningen‘uitgemolken’ worden om onder andere de schatkist te spekken.

Ondanks alle fileleed en stimulering van het openbaar vervoer blijft het merendeel van de Nederlanders zweren bij de auto als belangrijkste vervoermiddel. Dit is een duidelijk verhaal omdat de prijzen voor het openbaar vervoer [Bron:BlikOpNieuws] enorm gestegen zijn en vergeet niet de irritaties over vertragingen, overvolle coupés en het uitvallen van treinen door herfstblaadjes en een beetje vrieskou. Ook het gegeven dat de overheid die heilige [melk]koe vooral ziet als een inkomstenbron maakt dat niet anders.
Miljarden gaan er om in de BPM, motorrijtuigenbelasting, accijnzen en energiebelasting. Of dat allemaal nog niet complex genoeg was, wordt ook nog volop milieubeleid[bron: Nu.nl] gevoerd via de autobelastingen. Je zal, omdat je geen auto kunt betalen, afhankelijk zijn van het openbaar vervoer!

En dan nu de graaicultuur! Topbestuurders [Bron: Nrc] van onder meer ziekenhuizen, woningcorporaties en hogescholen verzetten zich tegen plannen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om hun salarissen te verlagen. Vanwege wanbeleid komen veel bedrijven in financiële problemen. Zoals te lezen was over Vestia [Nu.NL] De dreiging dat de andere corporaties opnieuw moeten bijspringen, blijkt reëel. En dan komen we weer bij de verhuurdersheffing uit en het doorberekenen naar de huurders van sociale huurwoningen [zie bovengenoemde column]. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden betreffende de graaicultuur maar dan wordt het wel een heel lang verhaal. De graaicultuur, zeker in de zorg, zorgen er mede voor dat de hulp onbetaalbaar gaat worden.
De ziektekostenverzekering onderdeel uit van het stelsel van sociale zekerheid [Wikipedia]. Zo stelt de Nederlandse Grondwet. De ziekenfondsverzekering was bestemd voor mensen met een relatief laaginkomen en hun gezinsleden zonder eigen inkomen. [Bron: Wikipedia]
De zorgpremie gaat in 2017  omhoog; het  eigen risico blijft hetzelfde. Broekzak, Vestzak dingetje Dit is voor veel mensen niet meer te betalen. De ziektekostenverzekering is een recht. Maar ik vind zaken behoorlijk onrechtvaardig. ‘Eigen risico mag geen belemmering zijn voor zorg’  zo kopt Nu.nl in.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat op de schop. Vanaf januari 2015 zullen cliënten alleen een beroep op de WMO kunnen doen als daar absoluut noodzaak voor is. De noodzaak moet voorop staan om voor onverzekerbare zorg in ­aanmerking te komen. Er zijn mensen die het niet verstandig vinden om hulpbehoevende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, omdat het volgens hen in een verzorgingshuis beter toeven is. Die hebben blijkbaar niet begrepen dat er flink bezuinigd gaat worden in de zorg

De meeste gemeenten hebben als eerste aanzet voor de bezuinigingen de uurtarieven voor thuiszorgorganisaties [Bron: De Volkskrant] verlaagd. Thuishulpen gaan er hierdoor flink op achteruit. Veel thuiszorgmedewerkers zijn bang hun baan te verliezen, mede door de toegenomen inzet van vrijwilligers voor taken die voorheen tot de thuiszorg behoorden. Deze vrees wordt versterkt doordat veel gemeenten wachten met het aangaan van contracten, en thuiszorgorganisaties hun personeel geen zekerheid kunnen bieden. We zullen het dus van vrijwilligers, mantelzorgers en/of vrienden en familie moeten hebben. De zogenaamde participatiesamenleving.

De veiligheid en leefbaarheid van de kwetsbaren in onze samenleving komt in het geding. Kort samengevat: Het roer moet om in de Gezondheidszorg dus teken de petitie!

Lees ook via NOS – Schippers: eigen risico is heel sociaal

Margareth Weijers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *