10:00
21 juni 2024

Column burgemeester Paul Depla: ‘Het gevoel van veiligheid’

Veiligheid is een groot goed voor mensen. We moeten ons veilig voelen in ons eigen huis. In de buurt waar we wonen. In de stad. En natuurlijk ook in de grotere wereld. De laatste tijd staat vooral dat laatste onder druk. De oorlogen in het Midden-Oosten. De stroom aan vluchtelingen. En niet in de laatste plaats de aanslagen. Eerst nog ver weg. Nu steeds vaker ook dichter bij huis.

Veel mensen maken zich zorgen. De veiligheid lijkt verder weg dan ooit. Dat is echter slechts één kant van het verhaal. Want juist met de veiligheid dichter bij huis gaat het steeds beter. De laatste jaren zien we een daling van de criminaliteit. Vooral de criminaliteit die mensen direct raakt.

Neem het aantal woninginbraken. De laatste jaren zien we een duidelijke daling. Ook in Breda. Mensen geven ook aan zich veiliger te voelen in de eigen buurt ten opzichte van twee jaar geleden. We ervaren bijvoorbeeld minder overlast van jeugd dan andere grote gemeenten in Nederland. We zien dat we als stad op veel punten stappen hebben gezet. We zien duidelijk dat Breda veiliger is geworden. Hopelijk ervaart u dit ook.

Deze ontwikkeling hadden we jaren geleden niet durven te voorspellen. We dachten dat we de negatieve spiraal rond veiligheid niet konden doorbreken. Dat is wel gelukt. We zijn er nog lang niet. En we zullen alert moeten blijven.

Want er komen steeds nieuwe vormen van criminaliteit waarop we zullen moeten reageren. Neem de cyber-criminaliteit. Steeds vaker horen we dat bewoners slachtoffer zijn geworden van criminelen die actief zijn op internet. We denken allemaal dat het ons niet zal overkomen. Helaas weten veel mensen inmiddels beter. We zullen ervoor moeten zorgen dat we deze criminaliteit de kop in drukken. De komende jaren zal het een van de speerpunten van de politie en gemeente zijn. Ik hoop dat we – net als bij de aanpak van woninginbraken – op uw steun kunnen rekenen. Want we kunnen bij de bestrijding van criminaliteit alleen succes boeken als we het samen doen. Alleen samen maken we Breda veiliger. Dat heeft de aanpak rond woninginbraken ons geleerd.

Paul Depla

Bron: Internetbode Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *