06:23
20 januari 2022

‘Coalitieakkoord heft prestatiedruk niet op’

‘Coalitieakkoord heft prestatiedruk niet op’

Het NJi ziet dat de coalitiepartijen meer dan voorheen aandacht hebben voor de toekomstige samenleving. Dat is goed nieuws voor de jeugd, want die heeft baat bij een solidaire samenleving. Toch is er volgens het NJi onvoldoende aandacht voor de druk op het welbevinden van kinderen en jongeren.

Het streven naar een duurzame samenleving voor toekomstige generaties krijgt in het coalitieakkoord vorm door de aandacht voor de klimaatcrisis, onderwijs en kinderopvang. Ook is er meer nadruk op preventie in de jeugdjaren. Klimaatbeleid is een van de grote speerpunten, de investeringen in onderwijs zijn fors en de doelstelling om de kinderarmoede in vier jaar tijd te halveren is ambitieus. Daarnaast zal het versterken van het vangnet voor volwassenen een positief effect hebben op de kansen van kinderen en jongeren.

Lees verder via nji.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf + 18 =