06:53
19 april 2024

Coachen van gezinnen met multiproblemen

Kinderen van multiprobleemgezinnen moeten meer aandacht krijgen. Soms is een gezinsgerichte interventie niet genoeg om hun situatie te verbeteren. Ouder en kind zouden daarom bijvoorbeeld ieder een eigen hulpverlener moeten krijgen en instanties zouden overkoepelend moeten samenwerken.

Er zijn kinderen over wiens welzijn en toekomst wij ons bijzonder zorgen moeten maken. Dit zijn kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met meervoudige en chronische problemen. Op lange termijn maakt de opeenstapeling van problemen in hun opvoedomgeving deze kinderen erg kwetsbaar. De kans dat hun welzijn verslechtert door verwaarlozing, mishandeling of misbruik stijgt fors en ook de kans op ontstaan van ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen wordt alsmaar groter.

Bron: Sociale Vraagstukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *