07:47
23 mei 2024

Cijfers over delinquentie

Cijfers over delinquentie

In 2022 waren 17.500 minderjarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Per 1.000 12- tot 18-jarigen zijn dat 14,4 jongeren. Deze jongeren zijn minstens één keer verdacht geweest van een misdrijf. Onder jongvolwassenen van 18-25 jaar waren 36.490 geregistreerde verdachten. Dat is 19,4 per 1.000 18- tot 25-jarigen.

Ten opzichte van 2021 is er, voor het eerst in lange tijd, sprake van een stijging in beide leeftijdsgroepen. In 2021 waren er 15.500 12- tot 18-jarigen geregistreerd als verdachte, oftewel 13 per 1.000 jongeren. En 33.560 18 tot 25-jarigen, oftewel 19,9 per 1.000 jongvolwassenen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Van de 17.500 minderjarigen die in 2022 geregistreerd stonden als verdachte van een misdrijf ging het bij 11.000 jongeren om de eerste keer dat ze verdacht zijn van een misdrijf. Dat is 19 procent meer dan in 2021. Deze jongeren zouden vooral verdacht zijn van winkeldiefstal. Nog nooit is, volgens het CBS, het aantal ‘first offenders’ zo hoog geweest. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024).

De afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde minderjarige verdachten flink afgenomen. In 2012 waren er bijna 25 per 1.000 12- tot 18-jarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. In 2021 ging het om 13 per 1000 jongeren. In 2022 is er voor het eerst in lange tijd weer sprake van een stijging. In 2022 gaat het om 14,4 minderjarigen per 1.000 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Deze gegevens zijn gebaseerd op registraties door de politie. Daarnaast zijn er gegevens uit onderzoek waarbij jongeren bevraagd zijn over hun eigen gedrag. Het gaat dan om zelfgerapporteerde criminaliteit. Dit onderzoek wordt elke vijf jaar uitgevoerd. Die cijfers liggen een stuk hoger. In 2020 zei ruim een derde (36,6 procent) van de 12- tot en met 17-jarigen dat ze zich in de voorafgaande twaalf maanden schuldig hebben gemaakt aan een of meerdere delicten. Online delicten vallen daar niet onder. Ten opzichte van 2015 is er nauwelijks verschil in het percentage minderjarigen dat zegt een delict te hebben gepleegd. In 2015 was dat 35 procent van de minderjarigen. Dit verschil is niet significant (Van der Laan, Beerthuizen & Boot, 2021).

Lees verder via nji.nl

Meer leren over jeugdcriminaliteit, ondermijning, verwarde personen en andere actuele lokale veiligheidsthema’s? Kom op 13 maart en/of 15 mei naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid’ met o.a. prof. dr. André van der Laan (Universiteit Leiden), prof. dr. Michiel van der Wolf (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit).

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige dadersKom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024’ die start op 25 april in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *