03:33
05 juni 2023

ChristenUnie/SGP wil meer aandacht voor Moerwijk na jaarwisseling met vernieling buurthuis

ChristenUnie/SGP wil meer aandacht voor Moerwijk na jaarwisseling met vernieling buurthuis

De ChristenUnie/SGP wil weten hoe het kan dat er wel budgetten waren om activiteiten rond de jaarwisseling te organiseren in Moerwijk, maar dat initiatiefnemers geen financiële steun konden krijgen. De partij wil dat het geld voor komend jaar geoormerkt wordt voor de jaarwisseling in de wijk. Dat blijkt uit schriftelijke vragen.

Met oud en nieuw was het onrustig rond het Heeswijkplein, stelt ChristenUnie/SGP. Onder meer bij buurthuis HWP10 werden de ruiten ingegooid. Hoewel er nog geen daders zijn gepakt is er het vermoeden dat jongeren verantwoordelijk zijn voor de actie. Dat schrijft de partij ook in haar vragen. Ze wil weten hoe het college ouders bewust kan maken van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gedrag van hun kinderen op straat. Daarbij wil de partij een overzicht van de incidenten in de buurt en vraagt om duiding ervan.

Lees verder via denhaagfm.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd OOV, hoofd van politie of officier van justitie op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *