01:46
03 juni 2020

CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling

CBS-monitor meet effect aanpak kindermishandeling

Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit schrijven ministers Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker voor Rechtsbescherming in de derde Voortgangsrapportage van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

De eerste versie van de impactmonitor bevat beschikbare schattingen van het vóórkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor kindermishandeling zijn dat eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat in 2017 naar schatting 90 duizend tot 127 duizend kinderen te maken hebben gehad met kindermishandeling.

Veilig Thuis heeft de eerste helft van 2019 bijna 25 duizend adviezen gegeven en ruim 24 duizend meldingen ontvangen over vermoedelijke kindermishandeling. De ministers geven aan dat het een stijging is die gemeenten en Veilig Thuis als knelpunt ervaren. Zij nemen daarvoor samen met gemeenten, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en betrokken ketenpartners maatregelen die onder meer moeten leiden tot een efficiëntere afhandeling en een snellere overdracht van zaken aan lokale wijkteams.

Lees verder via nji.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *