01:43
08 december 2023

Burgerschap op school, een beschrijving van burgerschapsonderwijs en maatschappelijke stage

Burgerschap op school, een beschrijving van burgerschapsonderwijs en maatschappelijke stage

Een vrije en open samenleving is van onschatbare waarde. Dan kunnen mensen zijn wie ze willen zijn en hun leven inrichten zoals ze willen. Dat zo’n samenleving bestaat, spreekt niet vanzelf. Het voortbestaan ervan vraagt aandacht. Dat geldt ook voor de mogelijkheden mee te doen; daarvoor zijn kennis en vaardigheden nodig, en een democratische houding. Onderwijs kan helpen bij de verwerving daarvan. Met de opdracht tot bevordering van ‘actief burgerschap en sociale integratie’ is dat ook vastgelegd in de wet. In het voorliggende rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar burgerschapsonderwijs. Het rapport is gebaseerd op onderzoek van de inspectie op scholen, en vragenlijstonderzoek onder leraren en schoolleiders. Het vragenlijstonderzoek is op verzoek van de inspectie uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het laatste deel, dat verschijnt onder verantwoordelijkheid van de betrokken onderzoekers. De inspectie is hen erkentelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Het gehele rapport verschijnt onder integrale verantwoordelijkheid van de inspectie. De voorlopige resultaten zijn besproken in een bijeenkomst met leraren, schoolleiders, bestuurders, schoolbegeleiders, onderwijsontwikkelaars, wetenschappers en andere experts. De inspectie stelde de inbreng van deze experts bijzonder op prijs en heeft die betrokken bij de weging van de onderzoeksresultaten.

Lees verder via Tweede Kamer – Versterking burgerschapsonderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *