01:17
06 december 2022

Burgers willen best meer input leveren voor de toezichthoudende taak van inspecties

Ons werk, ons eten, de gezondheidszorg, het transport, het onderwijs. Inspecties houden toezicht op allerlei aspecten van ons dagelijkse leven. Maar houden inspecties wel genoeg rekening met het perspectief van burgers? De Nationale ombudsman voerde een verkenning uit. Reinier van Zutphen: “Het perspectief van burgers moet geborgd worden in alles wat de overheid doet.”

“Burgers hebben vrijwel dagelijks te maken met Rijksinspecties. Want deze inspecties houden toezicht op bijvoorbeeld de kwaliteit en de veiligheid van voedsel, zorg, openbaar vervoer en werkomstandigheden. Maar hiervan zijn burgers zich meestal niet bewust.”
“Tegelijkertijd zijn inspecties regelmatig onderwerp van (wetenschappelijk) onderzoek. Maar het viel ons op dat het perspectief van de burger daarbij vaak onderbelicht blijft. Daarom heb ik verkend wat burgers nou eigenlijk van de Rijksinspecties verwachten. Ik geloof er namelijk in dat het perspectief van burgers geborgd moet worden in alles wat de overheid doet.”
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.