06:31
27 juni 2022

Burgerparticipatie: koninklijke weg naar beter beleid?

Burgerparticipatie: koninklijke weg naar beter beleid?

Voor sommige gemeenten is burgerparticipatie nog een onwennig concept. Wij willen naar voren brengen dat ze burgerparticipatie zouden kunnen omarmen als een koninklijke weg naar beter beleid.

Eén ding moet daarbij worden vooropgesteld. De meeste gemeenten (en dat geldt ook voor hogere overheden) hebben een bestuurlijke top-down-cultuur ontwikkeld die niet zomaar te veranderen is in een bottom-up cultuur. Wie dit artikel als een eyeopener ervaart en er lering uit wil trekken, zal vervolgens stuiten op veel expliciete en nog meer impliciete weerstand. Ongeveer aldus: de gemeenteraad heeft het mandaat gekregen van de burgers om van alles te beslissen, dus burgers mogen wel hun mening geven over allerlei plannen maar meer ook niet, anders komt er helemaal niets meer voor elkaar.

Maar wat zou burgerparticipatie dan kunnen opleveren als je het een serieuze kans geeft? Als je burgers vanaf het prille begin bij ruimtelijke plannen betrekt, voorkom je dat ze worden geconfronteerd met uitgewerkte plannen waarmee ze meteen al in het defensief worden gedrongen. Zo hoeft er geen wedstrijd te ontstaan tussen het gemeentebestuur en betrokken burgers, waarvan de uitslag bij voorbaat bekend is. Je kunt zo’n vruchteloze wedstrijd beter omzetten in een positief samenwerkingsproject, omdat telkenmale blijkt dat een constructieve inbreng van burgers tot betere plannen leidt.

Lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren over opgavegericht werken met burgers en bedrijven? Kom 2 november naar het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag). Linze Schaap (Tilburg University) en prof.dr. Katrien Termeer (Wageningen University & Research)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.