05:57
30 september 2022

Burgerinitiatieven behoeven een gelegitimeerde basis

Burgerprojecten zijn er in alle soorten en maten. Ze zijn er op het gebied van energie, gezondheid, buurtactiviteiten, groen, sport, voedsel en nog vele andere. Initiatieven die ruimte vragen om zaken op hun eigen manier te doen, vaak ook anders dan de geldende regels toelaten. Belangrijk daarbij is de vraag naar de legitimiteit: kan een bepaalde groep burger (extra) ruimte worden gegund? En hoe legitiem is dat dan?

Wat is legitimiteit eigenlijk?
Er zijn meerdere betekenissen van legitimiteit. In die betekenissen duiken verschillende termen, lees synoniemen, op: draagvlak/representatief, gerechtvaardigd, rechtmatig/wettig. In deze volgorde lijken de betekenissen een steeds hogere stap op de ladder van eisen aan legitimiteit.
Voordat een overheid meewerkt aan een burgerinitiatief stelt zij zich ondermeer de vragen, bestaat er voldoende draagvlak in de buurt? Is het beschikbaar stellen van een braakliggend terreintje of tegen niet-marktconforme prijzen beschikbaar stellen van een oude school rechtvaardig, bijvoorbeeld t.o.v. de markt of andere initiatieven? Is het rechtmatig, mag het volgens ‘de wet’ als een overheid grond en (maatschappelijk) vastgoed om niet of tegen niet-marktconforme tarieven in gebruik geeft aan buurtbewoners die taallessen aan vluchtelingen geven?
Het zijn stuk voor stuk vragen waar in veel gevallen geen goed antwoord op kan worden gegeven of wanneer wel, vooral die met betrekking tot rechtmatigheid, vaak een negatief antwoord. Dan begint het vrij worstelen tussen goede bedoelingen, bestaande en nieuwe belangen, regels en redelijkheid, burgers en systemen.

Lees verder via Urbaninspiration – Burgerinitiatieven behoeven een gelegitimeerde basis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.