12:23
03 oktober 2022

‘Burgemeesters zijn vaak pragmatische bestuurders’

‘Burgemeesters zijn vaak pragmatische bestuurders’

Burgemeesters veranderen van ‘veiligheidsbazen’ binnen eigen gemeenten in ‘super-netwerkers’ die ook steeds vaker actief zijn op regionaal en landelijk niveau. Dat stelt Ruth Prins, programmadirecteur Security Studies aan de Universiteit Leiden. Zij was betrokken bij het deelonderzoek Governance van de evaluatie Politiewet 2012 door de Commissie Kuijken. Een interview.

U heeft eerder aangegeven dat de spanning tussen centraal beheer en lokaal gezag voorlopig zou blijven voortbestaan, met alle mogelijke gevolgen voor de lokale verankering van politiewerk. Is het stof al neergedaald in gemeentelijk Nederland?

“Nee. De mega-reorganisatie van regionaal naar landelijk bestel is in de praktijk nog niet stevig geïnstitutionaliseerd. Politiemensen en hun partners proberen nog steeds hun nieuwe plek in het bestel en verhouding tot elkaar te vinden. Ook is men druk bezig de nieuwe governance-structuren zo goed mogelijk werkbaar te maken, evenals de nieuwe constructie rond beheer en gezag. Met de knip tussen beheer en gezag zijn voormalig korpsbeheerders hun directe invloed op beheer verloren en reguliere burgemeesters hun indirecte lijntje via het regionaal college. Omdat het aloude adagium ‘beheer volgt gezag’ niet langer in het bestel was verankerd, vreesden burgemeesters een verlies aan invloed om voldoende mankracht en middelen voor lokaal politiewerk te genereren. In de praktijk blijkt dat de meeste burgemeesters nog steeds ervaren dat ze in staat zijn gezag over de politie te voeren. En dat helpt om politiemensen en middelen voor lokale politiezorg te genereren. Dat kwam zowel uit de eerste als de tweede tussentijdse evaluatie van het politiebestel naar voren. Uiteraard geven burgemeesters ook aan tegen tekorten in termen van politiecapaciteit en middelen aan te lopen. Maar dat ligt ook aan andere factoren, zoals de bezuinigingsronde die gelijktijdig met de invoering van het nieuwe bestel werd uitgevoerd.”

Lees verder via regioburgemeesters.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.