03:20
10 april 2021

Burgemeesters zijn net gewone mensen

Burgemeesters zijn net gewone mensen

Burgemeesters zijn mensen die van mensen houden, een overdaad aan energie hebben en veel willen bereiken. Ook zijn ze verbaal sterk en vinden ze het belangrijk wat anderen van hen vinden. Van de rijksoverheid willen ze meer zorgzaamheid, vooral bij de voorbereiding op het ambt, de uitvoering en na afloop van ambtsbeëindigingen ten gevolge van conflictsituaties. Dat blijkt uit onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van 121 burgemeesters, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Chris Kuijpers is directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij BZK. Het onderzoek is van belang voor de zogenoemde Handreiking Burgemeesters van het ministerie, legt hij uit. ‘In die handreiking is onder andere een methodiek opgenomen die gemeenteraden kunnen gebruiken om een profiel van kandidaat-burgemeesters op te stellen. Daarbij gaat het om basiscondities, bestuursvaardigheden en persoonlijke stijlen waarover een burgemeester dient te beschikken. Deze handreiking wordt periodiek aangepast, omdat ook de omgeving waarin een burgemeester werkt verandert. Dan is een onderzoek als dit waardevol. Bovendien is het goed om te checken of de ondersteuning van burgemeesters vanuit BZK nog aanpassing behoeft. Ook die moet dynamisch zijn en inspelen op ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de intensivering van de inzet van burgemeesters op de aanpak van ondermijning en de noodzakelijke preventieve beveiliging van burgemeesters die deze met zich meebrengt.’

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *