11:48
04 oktober 2022

Burgemeester Out: ‘Veiligheid niet alleen zaak politie en gemeente’

Burgemeester Out: ‘Veiligheid niet alleen zaak politie en gemeente’

Mensen die niet veel goeds in zin hebben en de Asser wijken Peelo of Marsdijk inrijden, zullen nu wel twee keer nadenken eer zij hun snode plannen tot uitvoer brengen.

Bij alle ingangen van de wijken, inclusief de bedrijvenparken Peelerpark en Messchenveld, hangen sinds vrijdag WhatsApp-Alert borden. Als teken (en waarschuwing) dat wijkbewoners een digitaal veiligheidsnetwerk hebben geweven.

Marsdijk was de eerste wijk in Assen-Noord met een WhatsApp-Alert, Peelo volgde. Met die veiligheids-app waarschuwen bewoners, die zijn aangesloten op de groep, elkaar als er iets verdachts in de wijk wordt waargenomen. Een regiegroep heeft de leiding hierin en de wijkagent wordt gewaarschuwd als dat noodzakelijk wordt geacht.

Harry Mulder, wijkagent in Marsdijk, kwam twee jaar geleden op het idee in ‘zijn’ wijk een WhatsApp-Alert groep op te zetten. ‘Tijdens een bijeenkomst over het Donkere Dagen Offensief (de periode herfst/winter, waarin de politie waarschuwt voor meer criminaliteit vanwege de vroeg invallende duisternis, red.) besloten ik en enkele aanwezigen een werkgroep te formeren om de wijk veiliger te maken. Het is dus een beetje out of the blue ontstaan. Chad Megenis bouwde een website en zo is de WhatsApp-Alert groep ontstaan.’

Doelwit

Megenis wordt ook als de stuwende kracht achter de App-groep in Marsdijk gezien, die nu 461 leden telt, goed verdeeld over de wijk. Marsdijk was de afgelopen jaren nogal eens het doelwit van autokrakers en inbrekers, maar er wordt nu goed gewaakt over de straten en huizen. Laatst trad de App-Alert nog in werking, toen bleek dat twee jonge dames boodschappen uit auto’s roofden door mensen af te leiden.

Megenis: “Alle informatie gaat via de groep heel snel rond en via de regiegroep rechtsreeks naar de politie. Die kan op deze wijze meekijken en de informatie gebruiken.” In buurwijk Peelo volgde met name Bert Hillenga deze ontwikkelingen op de voet. Hij zocht onlangs contact met Megins en daarmee was het traject richting een WhatsApp-Alert-groep in Peelo ingezet. Megins en Hillenga ontwikkelden samen sites voor Peelo en Marsdijk volgens dezelfde methode en regels.

De Peelo-App zag kortgeleden het levenslicht en vrijdag werden jasje met het App-Alert-logo en borden bij de invalswegen van de wijken gepresenteerd. Burgemeester Marco Out onthulde symbolisch een bord bij de rotonde tussen Peelo en Marsdijk, in bijzijn van Hillenga, Megenis en Matthijs Kuipers en Reint Schaafsma van Parkmanagent Assen Noord.

Structuur

Out is blij met het initiatief van de twee noordelijke wijken. ‘Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en gemeente, we hebben ook inwoners nodig die goed opletten. En met alle digitale hulpmiddelen is dit goed te organiseren. Met de nadruk op organisatie en structuur, we willen geen ongeleide projectielen. Dus burgers zijn de oren en ogen van de wijk, mogen tot op bepaalde hoogte optreden, maar moeten wel de politie inschakelen als de situatie daarom vraagt. En zo is dat hier ook geregeld.’

Out hoopt dat alle andere Asser wijken het voorbeeld van Peelo en Marsdijk volgen. De domeinnamen voor de verschillende wijken zijn in elk geval al geregistreerd. In Kloosterveen, zo geeft Out aan, zijn ze bijvoorbeeld al goed bezig. Maar om de bordjes in de wijk te krijgen, moeten de initiatiefnemers volgens de burgemeester laten zien dat de WhatsApp-groep gedegen in elkaar zit. ‘Zie die bordjes maar als een stimulans het allemaal goed te organiseren.’

Boodschap

Maar als die bordjes er dan eenmaal hangen, besluit Out, geeft dat wel een bepaalde boodschap af. ‘Het geeft een uitstraling van veiligheid, het geeft een signaal af richting bepaalde mensen met minder goede plannen dat bewoners op hen letten én het wekt nieuwsgierigheid bij anderen, die hen er hopelijk toe beweegt dit concept over te nemen.’

Kijk voor meer informatie op: www.peelo-alert.nl/  en www.marsdijk-alert.nl

Bron:drenthejournaal

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.