10:36
25 februari 2024

Burgemeester als boegbeeld bij oproer en wanordelijkheden

In het Tijdschrift voor de Politie van deze maand is een artikel verschenen van Wouter Jong, over de rol van de burgemeester bij openbare orde problemen. Het artikel staat stil bij de vraag hoe Nederlandse burgemeesters in de praktijk omgaan met hun communicatierol als ‘boegbeeld’ combineren met de verantwoordelijkheid die zij voor het politieoptreden hebben. Bij crises wordt de burgemeester de rol van boegbeeld en burgervader toegedicht. De Gemeentewet beschrijft deze crisissituaties als de ‘situaties van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel van ernstige vrees daartoe’. De burgemeester wordt onder die omstandigheden gezien als degene die aan de touwtjes trekt, de getroffen gemeenschap troost biedt, onder woorden brengt wat de bevolking zojuist is overkomen en zich na afloop verantwoordt over de beslissingen die in de driehoek en het beleidsteam zijn genomen. Dit artikel staat stil bij de vraag hoe Nederlandse burgemeesters in de praktijk omgaan met die veelzijdige verantwoordelijkheid.

Lees verder via Website voor de Politie

Leer meer tijdens de door het Haags Congresbureau georganiseerde Colleges  Veiligheid, recht en bestuur, eerstvolgende 9 maart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *