12:43
30 mei 2024

Bram Sizoo: ‘Aanpak radicalisering moet op de schop’

Bram Sizoo: ‘Aanpak radicalisering moet op de schop’

Psychiater Bram Sizoo bepleit een andere aanpak van radicalisering. Als bijzonder hoogleraar Klinische psychologie van radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam doet hij de komende vijf jaar onderzoek om de risicofactoren beter in beeld te brengen en preventiebeleid te verbeteren.

Gelet op zijn carrière is Sizoo is een opmerkelijk man te noemen. Van 1979 tot 1989 voer hij op onderzeeboten om diep onder zee informatie in te winnen over de Sovjetoorlogsvloot. Daarna werkte hij als tropenarts in Malawi. Om, weer terug in Nederland, in de ggz te gaan werken en later ook bij een team van de landelijke eenheid van de politie. Een hybride eenheid van professionals uit psychiatrie en politie die zich verdiept in mensen die gefixeerd zijn op een grief en een beeld probeert te krijgen van wat hen beweegt. Het team zoekt naar aanknopingspunten om mensen toe te leiden naar zorg.

Bij radicalisering gaan de gedachten snel uit naar mensen met een brisante religieuze of politieke overtuiging.
‘Uit de literatuur weten we dat er meerdere redenen zijn waarom iemand radicaliseert. Religieuze en politieke opvattingen, maar ook psychische stoornissen kunnen daarbij een rol spelen. De kanttekening hier is dat van geen enkele factor is aangetoond dat die doorslaggevend is. We weten bijvoorbeeld niet waarom 0,01 procent van mensen met een psychiatrische stoornis wel radicaliseren en geweld gebruiken en de andere 99,9 procent niet.

                                              ‘We kunnen niet zeggen tot welke daden iemand in staat is’

Sommige mensen zijn, als ze zichzelf “klote voelen”, gevoelig voor een discours dat hen in simpele termen vertelt waarom het niet goed met ze gaat. Dat migranten of moslims de schuld van zijn malheur zouden zijn. En dat als die ophoepelen, alles weer in orde zou komen. Voor sommigen is de aantrekkingskracht van een dergelijke, simplistische verklaring zo sterk dat ze zich er nauwelijks los van kunnen maken.’

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren van prof. dr. Michiel van der Wolf over verwarde personen, van prof. dr. Karin van Wingerde over ondermijning en van mr. Jan van der Grinten over de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV (online gebiedsverboden en demonstratierecht? Kom 15 mei naar het HCB Seminar ‘Topsprekers in Veiligheid’ met prof. dr. Michiel van der Wolf (Rijksuniversiteit Groningen), mr. Jan van der Grinten (Van Doorne en Universiteit Leiden) en prof. dr. Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *