02:57
02 oktober 2023

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het werk van toezichthouders. In de eigen organisatie en richting burgers en organisaties waarop ze toezicht houden. Wat betekent het afnemende vertrouwen van burgers in de politiek voor toezichthouders? Deze vraag stond centraal tijdens de kennistafel vertrouwen van het onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag.

De derde kennistafel van het onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag (zie kader) dit jaar draaide om wetenschappelijke kennis over vertrouwen en de uitdagingen rond dit thema voor de (toezichts)praktijk. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties waren aangeschoven: de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank, Toezicht Sociaal Domein en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Lees verder via toezine.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *