10:39
07 augustus 2022

Bonafide adviseur heeft geen last van meldplicht

In het FD van 27 juli neemt Martijn Nouwen stelling tegen het voorstel van de Europese Commissie om tussenpersonen als belastingadviseurs voortaan te verplichten fiscale constructies te melden aan de nationale belastingdienst. Naar mijn overtuiging is het voorstel niet zo problematisch als Nouwen betoogt, maar juist een van de meest effectieve maatregelen die in de strijd tegen belastingontwijking genomen kan worden. Nouwen vreest voor de toename van geschillen tussen belastingdienst en belastingplichtige. Die ontwikkeling lijkt mij juist toe te juichen. Zij is immers het tegenovergestelde van de rulingpraktijk waartegen de afgelopen jaren steeds meer weerstand is ontstaan. Het zou de rechtsontwikkeling ten goede komen als fiscale constructies niet langer in een onderonsje met de uitvoerende macht worden afgestemd, maar in rechte worden getoetst. Dan kan ook blijken of dergelijke structuren wettelijk inderdaad zo’n sterke basis hebben als wel wordt beweerd.

Lees verder via het FD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.