06:51
21 mei 2024

Boek Politie en haar maatschappelijke partners

Boek Politie en haar maatschappelijke partners

Dit Cahier gaat over integrale veiligheid en de rol van de politie daarin. De gasteditoren
zijn op zoek gegaan naar die sectoren waar de politie niet de centrale regierol opneemt,
maar wel als partner functioneert in een breder veld.Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers. Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord en stelt de klemmende vraag in welke mate de politie kan en wil meewerken met partners in die situaties waarop zij niet noodzakelijk de regie voert. Wat zijn de succesvoorwaarden hiertoe en wat zijn de valkuilen?

Bestellen bij Maklu
Auteurs P. Ponsaers, L. Gunther Moor, W. D’haese, M. Eysink Smeets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *