06:35
16 juli 2024

Boek Met opgeheven hoofd – Het sociale burgerschap leeft

Er is momenteel een opleving van sociaal burgerschap, die niet te herleiden is tot pogingen van staatswege om burgers voor beleidsdoelen in te zetten, zo leest Nico de Boer in het proefschift van Menno Hurenkamp. ALS BURGERSCHAP VAN RECHT TOT PLICHT WORDT
Voor Fransen en Amerikanen is burgerschap een trots bezit, maar Nederlanders zei het begrip eigenlijk nooit zo veel. Het klonk hen als te burgerlijk in de oren. En omdat Nederlanders zichzelf graag als individualisten zien, wekte het zelfs weer­zin op. Maar de tijden veranderden en onder druk van globalisering en individualisering kreeg het idee van burgerschap in Nederland de laatste jaren meer aandacht.
In het onderwijs en via integratie en sociaal beleid propa­geren politici nu actief burgerschap. Maar met welk doel? Nederlanders moeten van de politiek actieve burgers worden om de overheid te helpen. Burgerschap wordt dus vooral ingezet om langs de weg van gezin, buurt en school het individualisme in te dammen en niet om de overheid of de markt in te perken. En daar is burgerschap toch ook voor bedoeld. Volgens Menno Hurenkamp is er nog een wereld te winnen door trots te zijn op burgerschap.
Menno Hurenkamp (1971) is publicist en onderzoeker
Bestellen bij Bol.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *