05:52
22 april 2024

Boek Het inreisverbod Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht

Boek Het inreisverbod  Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht

Sinds de eerste druk zijn inmiddels bijna twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod. Op Europees niveau is meer rechtspraak van het Hof van Justitie gekomen met directe gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk (zowel vreemdelingenrecht als strafrecht). Verder is de Europese Commissie op 1 oktober 2015 gekomen met een eerder aangekondigd Handboek Terugkeer. Dit handboek biedt de praktijk nuttige aanwijzingen voor de toepassing van het inreisverbod.

Op nationaal niveau is de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het vreemdelingenrecht verwerkt. Ook is de recente rechtspraak van de Hoge Raad en de gerechtshoven voor het strafrecht opgenomen. Daarnaast worden de relevante nationale beleidsmatige ontwikkelingen behandeld die zich hebben voorgedaan. Tot slot komt een aantal wetsvoorstellen in het kader van terrorismebestrijding aan de orde waarin wordt gewerkt met aanverwante rechtsinstrumenten, zoals de ongewenstverklaring en het uitreisverbod.

In een strafprocedure ter zake van overtreding van een ongewenstverklaring (of een zwaar inreisverbod) kan de strafrechter zich in voorkomend geval gesteld zien voor een aantal vreemdelingenrechtelijke aspecten. Die aspecten doen zich met name voor wanneer het gaat om de vraag of alle stappen van de terugkeerprocedure zijn doorlopen. Die vraag is van belang voor de strafoplegging. In zoverre is een nieuw rechtsgebied in ontwikkeling: het vreemdelingenstrafrecht.

Ten tijde van de afronding van de tweede druk zijn de volgende drie rechtsvragen nog niet beantwoord:
• Op welk moment vangt de duur van het inreisverbod aan?;
• Hoe moet het begrip ‘ernstige bedreiging voor de openbare orde’ als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn worden uitgelegd?;
• Is de Terugkeerrichtlijn van toepassing op de verdachte die ook andere misdrijven heeft gepleegd?

Auteur: Aniel Pahladsingh, Jim Waasdorp

Bestellen bij: SDU 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *