09:31
25 februari 2024

Boek Het goede handhaven – De rol van toezicht in de circulaire economie

De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat producenten en importeurs van verpakkingen, auto’s, wit- en bruingoed, ict-hardware, lampen, autobanden, batterijen en accu’s en elektrische apparaten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte producten. Producenten van vlakglas doen dit op vrijwillige basis, bijvoorbeeld voor glas dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Het doel is om een circulaire economie tot stand te brengen, waarin zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt en waarbij zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.  Maar afval is big business en illegale inzameling en verwerking loont. De maatschappelijke schade door het onjuist verwerken van afval bedraagt in Nederland tenminste 2,45 miljard euro per jaar.

Boek bestellen via Managementboek

Auteur[s] Herman JansenKoos Meijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *